Müslümanların kıymet verdiği ve cenab-ı Mevlâ’nın rahmetine kavuşmak için daha fazla ibadet edip muhtaçlara daha fazla yardım yaptığı gecelerden birini idrak ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz üç aylarda Receb ayının ilk cuma gecesi olan Regaib ve yine Receb ayının yirmi yedinci gecesi olan Miraç Kandili’ni geçtiğimiz haftalarda peş peşe kutladık. Bugün 14 Şaban 1445 ve bu gece Şaban’ın 15. gecesi. Yani Berat Kandili.

Asırlardan beri Müslümanlar bu gün ve gecelerde tebrikleşir, yapacakları duaların kabul olmasını umar, İslam âlemi ve bütün insanlar için hayırlar getirmesini temenni ederler.

HADÎSLE ÖVÜLMÜŞ

Berat Arapça, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelen “berâet” kelimesinin Türkçeleşmiş hâlidir. Şaban’ın 15. gecesinde Müslümanların Allah’ın bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat Gecesi denmiştir.

Berat Gecesi’nin faziletiyle ilgili olarak kıymetli din kitaplarında kayıtlı hadîs-i şerîfler vardır. Bunlardan Kütüb-i sitte (altı kitap) denilen ve aralarında Buhârî ve Müslim’inkilerin de bulunduğu en muteber altı hadîs-i şerîf kitabından biri olan İbn Mâce’nin (ö. 887) Sünen’inde yazılı hadîs-i şerîfte hazret-i Peygamber, “Şaban’ın ortasındaki gecede ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batışından fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim!’ der” buyurmuştur.

KIBLE DEĞİŞİMİ

Hicret’ten 17 ay sonra, Şaban ayının 15. Salı günü, Peygamberimiz ve arkadaşları öğle veya ikindi namazının üçüncü rekatında iken Kâbe’ye dönülmesi emredildi. Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri kıblenin, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin yıl dönümü olması, bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Hacca ve umreye giden Müslümanlar Medine’de bulundukları günlerde, bu hadisenin meydana geldiği Mescid-i Kıbleteyn’i ziyaret etmektedir. Bu mescid, Medine’nin kuzeybatısında ve Mescid-i Nebevî’nin 5 km uzağındadır.

NASIL KUTLANIR?

Bu geceleri şanlarına uygun olarak en güzel şekilde değerlendirmeye, o geceyi “ihya etmek” denir. Kutlama süresi Berat Gecesi için, önceki günün öğle namazı vaktinden o gecenin sonunda sabah namazı vakti girene kadardır. İslam âlimleri bu gecelerde kaza namazı kılmayı, Kur’ân-ı kerîm okumayı, işlenmiş olunan hata, kusur ve günahlardan tövbe etmeyi, muhtaçlara sadaka vermeyi ve bütün bu ibadetlerden hasıl olacak sevapları geçmişlerimizin ruhlarına da bağışlamayı tavsiye etmektedir. Sevgili Peygamberimizin bu gecede çok ibadet ve dua ettiği bildirilmiştir.

RAMAZAN’IN HABERCİSİ

Berat Gecesi geldiğinde Ramazan’a iki hafta kalmış demektir. Ramazan ayı ise Müslümanların ulaşmayı her sene hasretle bekledikleri 11 ayın sultanıdır. Hadîs-i şerîfte “Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret, sonu Cehennemden azat olmaktır.” buyurulmuştur.

Ramazan’da oruç tutmak Hicret’in ikinci senesinde farz oldu. Peygamberimiz ve arkadaşları, ilk Ramazan orucunun 12’nci gününde Bedir Muharebesi için Medine’den çıktılar. Şükürler olsun ki biz talihli Müslümanlar, oruç tutulan 1444’üncü Ramazan ayını iki hafta sonra idrak edeceğiz. Bütün bir ay boyunca oruç tutarak İslam’ın beş şartında dördüncüsü olan bu çok mühim farzı yerine getireceğiz. Yine çok mühim sünnet olan teravih namazlarına devam edecek, fitrelerimizi vereceğiz.

Bu vesileyle kıymetli okuyucularımın Berat Kandili’ni kutlar, bu gecenin devletimize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ederim.