Antrenör kavramını incelediğimizde antrenör olmanın ya da iyi verimli bir antrenör olmanın en önemli vasıflarından bahsedersek eğer, antrenör her zaman yeniliğe açık öğrenmeye ve gelişmeye istekli olmalı ve öğrendiklerini en iyi öğretici metod da sporcularına aktarabilmeyi meslek gereği kendine ilke edinmelidir.

Antrenör:

İstekli, yeniliklere ve bilgiyi öğrenmeye aç

Davranışlarında olgun ve samimiyetini koruyan

Uyum sağlayıp, hızlı değişim gösterebilen 

Dürüst, güvenilir 

Ayrıntıları görüp hızlı fark edebilen 

Dışarıya örnek davranışlar sergileyen birisi olmalıdır.

Antrenör kimdir peki görevi ve önem düzeyi nedir? 

Bir kulüpte sporcuların teknik ve performans gelişimi ile sorumlu olan ve iyi bir spor eğitimciliği görevi üstelenen antrenörlerin uygun programlarla en iyi şekilde eğitilmeleri gerekmektedir. Kendini her zaman geliştirmekle sorumlu olan antrenör kendi alanında üniversite (akademi) okuyarak, daha tecrübeli antrenörler ile antrenmanlara katılarak, kendi alanında yazılan kitap, makale, dergi vs. gibi kaynaklardan beslenerek her zaman gelişime açık olmalıdır. Aynı zamanda iyi bir branş eğitimine sahip olması gereken antrenör psikoloji, beslenme, kinesyoloji, pedagoji vb. yardımcı alanlarda da bilgi sahibi olması, antrenörün başarılı bir spor dönemi için oldukça etkili olacaktır. Bu alandaki bilgileri spor branşına aktarabilmek içinde antrenörün ciddi bir eğitimden geçmesi gerekir. Antrenörün elindeki sporcu ne kadar yetenekli olursa olsun sporcu sahip olduğu yeteneği antrenörsüz belirli bir noktaya kadar geliştirip taşıyabilir. Başarıyı yakalayabilmek için mutlaka bir antrenöre ihtiyaç duyacaktır. Tabii ki de antrenörün görevi de sporcuya sadece o spor branşının nasıl yapılacağını göstermek değildir. Antrenör tecrübesini, öğrendiği bilgileri sporcusunun tekniğine ve kapasitesine bakıp yorumlayarak aktarmak zorundadır.

Yol gösterici ve eğitici kimliğine sahip antrenörlerin belirli özelliklere sahip olduğu oranda da sporcusunun saygısını ve önemini kazanmış olur. Antrenörün kişiliği, karakter düzeyi de takımın ya da sporcunun başarılı olmasında büyük önem taşır.

Pozitif bir takım dinamiği oluşturmanın sorumluluğu veya kimyası (yapısı) antrenörün kendisinin sırtlaması ile meydana gelir. Antrenörler bir takımın veya da bir takımın içindeki her bir sporcunun başarısı adına derin bir etki oluşturabilmek için çaba sarf eder. Antrenörler takımın kimyası üzerindeki etkisinin yüksek düzeyde olması nedeniyle başarı için birkaç faktörü göz önünde bulundurarak devreye sokması gerekir.

Bunları maddeler halinde sıralayıp açıklarsak eğer;

Güçlü liderlik

Takım içerisindeki iletişimin kontrol ağı 

Bireysel sorumluluk 

Takımdaki doğru ekip liderini seçebilme 

Hem antrenörün hem de takımdaki doğru sporcunun yaptığı liderlik çok önemlidir. Bir antrenör kesinlikle sporcularına liderlik vasfını yansıtırken dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Prosedürlerini, sınırlarını oluşturup türlerini modelleyerek sporculara aktarmalıdır.

Doğru takım liderini seçmesi ise de takım başarısının düzeyini ve takımdaki herhangi bir sorunun erken çözülmesini kolaylaştırdığı gibi güçlü liderlik, kollektif bağı büyütebilir, takım içindeki sorumluluk ve bağlılığın artmasına da imkân sağlar.

Her antrenör sporcular ve takım için belirlediği bir hedefe ulaşabilmek adına kendisinin belirlediği birçok farklı çalışma yöntemi vardır. Hedef belirlerken de dikkat etmesi gereken,üzerinde durulması gereken de birçok şey vardır. Bunları maddeler halinde sıraladığımızda ise;

Sporcuların hangi özellikleri barındırdığı

Antrenörün her sporcusunun özelliklerini dikkatli bir şekilde analiz edip ona göre antrenman yaptırması

Hangi yöntemin takım ve sporcuları için daha verimli olur onu iyi planlayıp uygulatmaya çalışması 

Kulübün elindeki imkanları belirleyip ona göre çalışma yöntemini destekleyici planlar hazırlaması  

Antrenörlerin işini severek yapması, antrenmanlara hevesli gidip bir şeyleri içten bir şekilde öğretip aktarmaya çalışması, hazırladığı çalışma yöntemlerini gerçekten başarıya ulaşma inancı ile hazırlayıp uygulatmaya çalışması, sporcuların becerilerini geliştirmesi için kendilerini cesaretlendirecektir. Bir kulübün sporcularından nasıl antrenörler başarı için en iyi performansı göstermelerini istiyorsa aynı şekilde sporcularda kendilerinin gelişip en iyi performansı göstermeleri için gerçek ilgi ortaya koyan kaliteli, istekli ve duyarlı antrenörleri hak etmektedirler.