İlkeli Köşemin yine konuğu ‘yaşlanma’. Yaşlanma, geleneksel olarak hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçası olarak görülürken, bazı bilim insanları tarafından giderek daha çok bir hastalık olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Uzmanlaca ifade edilen ve yeni bir tabir olan yaşlanma hastalığından önceki yazımda bahsetmiştim. Bu da bir devam yazısı gibi olsun.

Özellikle biz kadınların en büyük hayali, her daim 20’li yaşlardaymış gibi gözükmek. Bu durumda özellikle biz kadınlara müjde gibi bir haber, uzmanlarca ifade edilen yaşlanma hastalığı artık teorik olarak tedavi edilebilir veya hatta tersine çevrilebilir. 

Yaşlanmayı tersine çevirmek hala büyük bir bilimsel meydan okuma olmakla birlikte, bazı araştırmalarda birkaç potansiyel yaklaşım incelenmektedir. Bu yöntemler, yaşlanmaya katkıda bulunan biyolojik mekanizmaları anlamak ve manipüle etmek üzerinedir.

Bunlardan ilki; ‘Hücresel Senesans’. Bölünmeyi durduran ve yaşlanmaya ile yaşla ilgili hastalıklara katkıda bulunan senesans yani yaşlanmış hücreleri hedef almak. Senolitik olarak bilinen ilaçlar, bu hücreleri seçici olarak yok etmek için geliştirilmektedir.

İkincisi; ‘Gen Düzenleme’. Yaşlanmaya veya yaşla ilgili hastalıklara katkıda bulunan genleri değiştirmek için CRISPR gibi teknikler kullanılabilir. Ya da hasar görmüş genleri düzeltmek.

Üçüncüsü; ‘Kök Hücre Tedavisi’. Yaşlanmış veya hasar görmüş dokuları ve organları yeniden oluşturmak için kök hücreler kullanmak.

Dördüncüsü; ‘Farmakolojik Tedaviler’. Hücre büyümesi ve metabolizması ile ilgili olan mTOR yolu gibi ana yaşlanma yollarını hedef alan ilaçlar geliştirmek.

Beşincisi; ‘Hormon Replasman Terapisi’. Yaşla birlikte azalan hormonları, örneğin büyüme hormonu veya östrojeni, yaşla ilgili koşulları iyileştirmek için değiştirmek veya takviye etmek.

Altıncısı; ‘Bağışılık sisteminin programlanması ve Antioksidanlar, anti-inflamasyon Tedavileri’. Bağışıklık sisteminin hem kendi gençleşmesi hem de eski hücreleri ortadan kaldırması için programlanması. Oksidatif stresi ve kronik inflamasyon önlemek de bu bağlamda önemli. yaşlanma hastalığını tedavi edebilmek için ana başlıkları bu şekilde özetleyebiliriz.

İlkeli Söz; Hayat kısa, her şey olur, her şey geçer ama sen harekete geç!.