VESİM PARLAR

Tüm Makaleleri

VESİM PARLAR

Taş Bıçakları: İlk aletler

İlk teknolojik aletlerin tarihi oldukça uzun ve çeşitlidir. Ancak, tarihte bilinen en eski teknolojik aletlerden biri olarak, taş bıçakları ele alabiliriz.

Neden olayların olumsuz taraflarına odaklanırız

İnsanlar olarak, genellikle hayatımızda karşılaştığımız olayların olumsuz yanlarına daha fazla odaklanma eğilimindeyiz. Bu durum, doğamızın bir parçasıdır ve psikolojik açıdan incelendiğinde birçok fa...

Yapay zeka ve psikoloji arasındaki ilişki

Yapay zeka son yıllarda hızla gelişmekte olan bir alandır ve bu alanda yapılan çalışmalar insanların hayatını kolaylaştırmakta ve çeşitli sorunları çözmekte kullanılmaktadır. Psikoloji ise insan davra...

Marka Algısı Nedir?

Marka algısı, bir markanın hedef kitlesi tarafından algılanma şeklidir.

Su ile enerji temizliği

Su, insan hayatı için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Dinler ve tezahür

Din, insanların inandıkları üstün bir varlığa veya güce tapınarak, manevi bir bağ kurdukları bir inanç sistemi olarak tanımlanabilir.

ChatGPT: Dil Oluşturmanın Yeni Nesli

ChatGPT, doğal dil işleme ve derin öğrenme alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin bir ürünüdür.

Ev hayvanlarına neden çip takılıyor?

Ev hayvanlarına çip takılması, hayvanların sahiplerini bulunmasına yardımcı olmak için yapılan bir uygulamadır.

Akıllı şehirler

Günümüzde, teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte, şehirler de daha akıllı hale gelmeye başladı.

Bilgisayar Oyunları ve Hayal Gücü

Hayal Gücünü Geliştirmek İçin Güçlü Bir Araç