T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ İLANEN TEBLİĞ METNİ

 23.06.2023-02.01.2024 tarihleri arasında Bayrampaşa Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 900 (Dokuzyüz) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 17.01.2024-16.02.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01971340