Yıl sonuna kadar hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak Yıl sonuna kadar hedefimiz 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı son çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, üretim yöntemine göre hesaplanan dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,5 artış gösterdi ve cari fiyatlarla GSYH, bir önceki yıla kıyasla %75,0 yükselerek 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL seviyesine ulaştı. Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında 307 bin 952 TL olarak gerçekleşirken, bu değer ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

Finans ve sigorta faaliyetlerinin %9 arttığı gözlemlendiği raporda, GSYH'yi oluşturan sektörler incelendiğinde, finans ve sigorta faaliyetlerinin yanı sıra inşaat, hizmetler ve diğer faaliyetlerde de artışlar kaydedildiği belirtildi. Tarım sektöründe ise hafif bir düşüş yaşandı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4 arttı ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH endeksi %1,0 yükseldi. Hanehalkı nihai tüketim harcamalarının artışı da dikkat çekti ve mal ve hizmet ihracatında azalma, ithalatta ise artış yaşandığı kaydedildi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payının da arttığı raporda, işletme artığı/karma gelirin payının ise azaldığı görüldü.

Kaynak: İHA