Mühim hadiselerin yıl dönümlerini kutlayarak hatıralarını hafızalarda canlı tutmanın millet bütünlüğünü teminde sayısız faydaları var. Hiç ihmal etmeden her yıl kutlamamız gerek en mühim günlerden biri de bir önceki devletimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş günüdür.

Övünerek söylememiz gerekir ki Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 devlet içinde geçmişi bizim kadar geriye gidebilen devlet sayısı çok azdır. Selçuklu ecdadımızı da sayarsak 950 yıldır üzerinde yaşamakta olduğumuz mübarek Anadolu topraklarında birbirinin devamı üç devlet kurduk. Gerçekleştirilmesi son derece zor olan bu işi başardıkları için ecdadımızla ne kadar iftihar etsek azdır.

OSMANLI DEVLETİ’NİN 725. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu için en yaygın kabul, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Osman Gazi’nin bağımsızlığını ilan ettiği ve adına hutbe okuttuğu rivayet edilen hicrî 699 yılıdır. Osmanlı kroniklerinin neredeyse tamamında bu tarih yazılıdır. Cumhuriyet kurulup miladî takvime geçildiğinde, belki de 99 rakamlarının benzeşmesi sebebiyle Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı 1299 olarak kabul edilmiştir. Hâlbuki 699 hicrî yılının 3 ayı 1299’da, kalan 9 ayı ise 1300 yılı içindedir.

Ayrıca Osmanlı devlet salnamelerinde, Osman Gazi’nin bağımsızlığını ilan edip adına hutbe okutarak Osmanlı Devleti’ni kurduğu tarih, 4 Cemaziyelevvel 699 şeklinde yazılıdır. Buna karşılık gelen miladî tarih ise 27 Ocak 1300’dür. Ancak biz bu bir senelik farka takılıp kalacak değiliz. Sadece Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü olarak 27 Ocak’ın kabul edilmesinin gerekçesini açıklamak için bu bilgiyi vermiş olduk.

MİLLÎ ŞUUR İÇİN GEREKLİ

Bazı takvim yapraklarında ve muhtelif senelerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri tarafında yapılan gündem dışı konuşmalarda, 21-27 Ocak tarihleri arasının “Osmanlı Haftası” olarak kutlandığı ifade edilmektedir. Bu uygulamanın 1999 yılında, Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yıl dönümünün ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanmasından sonra gelenek hâline geldiği anlaşılmaktadır. Çünkü ne Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yönetmeliğinde geçen “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”nde ne de Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesindeki aynı başlıktaki çizelgede “Osmanlı Haftası” diye bir kayıt bulamadım. Ocak ayında kutlanan haftalar, Veremle Savaş Eğitimi Haftası, Enerji Tasarrufu Haftası, Beyaz Baston Körler Haftası ve Cüzam Haftası olarak sıralanıyor. Ayrıca Çalışan Gazeteciler Günü, İdareciler Günü ve Dünya Gümrük Günü Ocak ayında kutlanıyor.

Osmanlı Devleti’nin 725. yıl dönümünü kutlayacağımız 27 Ocak 2024 tarihi yaklaşırken yetkililerimizin bu konuyu inceleyerek eğer yoksa 21-27 Ocak tarihleri arasının “Osmanlı Haftası” olarak kutlanmasını resmîleştirmeleri uygun olur. Genç nesillerin köksüz ağaç olmadığımızın, bu topraklardaki varlığımızın asırlar öncesine dayandığının farkına varmasına, dolayısıyla da millî birlik ve beraberlik şuurunun yükselmesine sebep olacak bu tür kutlamaların, hiç aksatılmadan her yıl icra edilmesi taraftarıyım.