Koç Holding yeni dönem: Ali Koç'un Yeni Görevi Ne? Koç Holding yeni dönem: Ali Koç'un Yeni Görevi Ne?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, giyim için sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesi ve yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen söz konusu ürüne yönelik koruma önlemleri belirlenen tarifelerle sürdürülecek.

Kaynak: AA